#

Ekologie

  • Emisní a rozptylové studie
  • Odlučování prachu
  • Tepelné bilance a možnosti úspor, snížení energetické náročnosti