#

Produkty

Námi vyvíjené a nabízené produkty slouží pro zjednodušení, usnadnění a automatizování činností.

Nabízíme obecné simulační workflow W.SIM, které propojuje a automatizuje jednotlivé činnosti během simulací, je využitelné pro opakující se simulace, optimalizační výpočty apod. Dále nabízíme nástroj pro efektivnější vyhodnocení a zpracování výsledků WLEP.

K pravidelnému sledování a vyhodnocování zajímavých nebo důležitých informací na internetu nabízíme nástroj ReSl.