#

Tepelná bilance spalovacího motoru

Citlivostní studie na změnu vstupních parametrů Množství paliva Typ paliva Otáčky motoru

Chlazení baterií elektromobilu

Zjištění průběhu teplot baterií v různých zátěžných stavech Citlivostní studie vlivu parametrů chladícího média

Energetická bilance hybridního vozu

Stanovení aktuální spotřeby energie v daném jízdním režimu Citlivostní studie vlivu využití jednotlivých agregátů Zjištění vlivu změny parametrů použitých agregátů

Potrubní systém

Simulace chování systému během regulace Stanovení celkové tlakové ztráty Odhalení míst s nejvyšším vlivem na tlakovou ztrátu Návrh úprav pro snížení tlakové ztráty

Klimatizační okruh

Simulace vlivu regulace klimatizace na průtoky jednotlivými výdechy Zjištění vzájemného ovlivnění změny parametrů jednotlivých prvků Citlivostní studie na změnu geometrie rozvodů Citlivostní studie na změnu parametrů regulačních prvků

Chlazení brzd

Časový průběh teploty brzdové kapaliny Stanovení maximální teploty brzdového kotouče Simulace různých jízdních režimů Citlivostní studie vlivu průtoku vzduchu Citlivostní studie vlivu emisivity povrchu disku