Aplikace pro překlad cizojazyčných dodatkových tabulek silničních značek

  • Aplikace rozpoznává text na dodatkových tabulích značek, přeloží jej do češtiny a zároveň přečte.
  • Automatická detekce jazyka podle polohy vozu.
  • Offline aplikace (není to Google Překladač)
  • Uživatelským přínosem je zvýšení bezpečnosti a dopravní informovanosti v lokálních podmínkách.