Digitální transformace moderních podniků – Jdeme do toho společně

Nutnost podniků přizpůsobovat se moderním technologiím a aplikovat stále efektivnější řešení je neoddiskutovatelná. Začíná nová éra plná příležitostí, výzev a zkoušek, na jejímž konci je produktivnější výroba kvalitnějšího produktu.

Společnost ENGINN EFFECT, s.r.o. se aktivně zúčastnila inovativní konference Digitální transformace CZ 2020, Zdroje a procesy pořádané tvůrcem unikátního systému podpory českého podnikání CzechInno. Soubor přednášek, panelových diskusí i ukázky praktických příkladů dává jasný pohled na budoucnost návrhových a výrobních procesů, které budeme implementovat do našich interních procesů a budeme je přenášet i k našim koncovým zákazníkům.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020 aneb ZDROJE a PROCESY