Metodika ohodnocení inovativnosti společností

Inovace produktů a služeb již dnes není otázkou volby, ale inovace jsou nutností pro dlouhodobý růst společností a uspokojení potřeb stále náročnějších zákazníků.

Námi vyvinutá Metodika ohodnocení inovativnosti společností umožňuje společnostem vyhodnotit jejich inovační potenciál, porovnat jej s ostatními firmami, zjistit silná i slabá místa inovačního procesu a navrhnout optimální rozložení úsilí pro maximalizaci pozitivního efektu. Univerzálně platná a snadno vyplnitelná metodika je aplikovatelná na širokou škálu společností v různých oborech a umožňuje jejich vzájemné porovnávání jako celku, ale i ve specifických oblastech jejich působení.

Data pro výpočet jsou převážně získávána z veřejně dostupných zdrojů a byla ověřována pomocí vícekriteriální validace vytvořených parametrů. Pomocí vypočtených dat lze mimo jiné získat také přehled o rozložení výkonu v jednotlivých kategoriích, stanovit trend vývoje i predikovat míru rozvoje společnosti do budoucna.