OpenFOAM Stammtisch United 2018

Zástupci firmy se zúčastnili pravidelného setkání uživatelů CFD softwaru OpenFOAM. Hostování letošního ročníku se ujalo Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf.

První den byl věnován přednáškám odborníků na rozličná témata související se simulacemi proudění. Semináře se účastnili jak lidé z komerčních firem, tak z akademického prostředí. Mimo jiné tak bylo možné zachytit přednášky o populačních bilancích, simulacích tvorby mraků, vývoji sdružených řešičů v OpenFOAM, palivových článcích a magnetohydrodynamice. Firma Enginn Effect se podělila o své zkušenosti v oblasti spalovacích fluidních kotlů.

Druhý den pak byl věnován diskuzím v menších skupinkách o aktuálních problémech účastníků. Probírala se tak témata týkající se řízení projektů, vývoje nových řešičů, možnosti zrychlení více-doménových úloh atd.

OpenFOAM Stammtisch United se koná vždy jednou ročně. Po letošní zkušenosti lze seminář jednoznačně doporučit začínajícím i pokročilým uživatelům OpenFOAM, kteří mají zájem prohloubit své znalosti tohoto užitečného nástroje.