WLEP

Název WLEP je odvozen ze slov: Wrapping Library for Ensight and Paraview. Jedná se o knihovnu pro usnadnění a zrychlení tvorby postprocessingu, pomocí stejných příkazů knihovna ovládá vizualizační software Ensight a Paraview.

Hlavní účel

 • automatizace postprocessingu
 • zjednodušení a zpřehlednění vývoje s minimální znalostí programování
 • standardizace a rychlost vývoje postprocessingu
 • zajištění kompatibility různých verzí vizualizačních SW bez nutnosti testování
 • finanční úspora za licence, nezávislost na vizualizačním řešení

Máte zájem o automatický postprocessing?  
Kontaktujte nás na wlep@enginn.cz

Tři důvody pro WLEP

Používejte software, který je pro vás nejvýhodnější. Open-source řešení Paraview bez poplatků za licence, anebo výkonné komerční řešení Ensight – pomocí WLEP ovládnete oba nástroje pomocí stejného rozhraní, svůj postprocessing můžete spustit v obou. WLEP také zajišťuje kompatibilitu napříč verzemi software a usnadní vám přechod na novou verzi.

Snadný vývoj. Knihovna WLEP nabízí intuitivní rozhraní pro skriptování, kompletní dokumentaci a integraci do vývojového prostředí PyCharm. Díky hotovým příkladům a on-line podpoře zvládne postprocessing sestavit každý inženýr, stačí minimální znalosti programování.

my_clip = WLEP.Clip("my_clip", FLUID, plane="y", value=0.0)
my_clip.color_by_palette("U")

Otevřené řešení. Knihovnu WLEP dodáváme včetně zdrojového kódu a programátorské dokumentace. Pro využití pokročilých funkcí konkrétního software lze WLEP kombinovat s nativním skriptovacím rozhraním. Nabízíme implementaci postprocessingového workflow nebo konkrétních nástrojů na míru.

 

User story

Zákazník provádějící velké množství simulací potřebuje standardní výstupy ze simulací k vývoji produktu. Pro vývoj různých produktů potřebuje specifické analýzy a výstupy ze simulací. Pomocí knihovny WLEP byly vytvořeny automatické a zároveň standardní výstupy. U zákazníka bylo zvykem používat SW Ensight, který je výhodný pro interaktivní práci s modelem. Částečnou nevýhodou bylo licenční omezení používaného SW. Díky knihovně WLEP došlo k postupného přechodu automatického postprocessingu na opensource SW Paraview. Ensight je stále používán pro interaktivní práci, ve které vyniká.

 


Ukázka použití

Úkolem je vytvořit řez doménou “FLUID” v rovině Y = 0 mm. Obrázek řezu je vygenerován skriptem, následuje ukázka části skriptu ve WLEP a odpovídající skripty pro Ensight a Paraview.

WLEP

import WLEP
my_clip = WLEP.Clip("my_clip", FLUID, plane="y", value=0.0)
my_clip.color_by_palette("U")

 

EnSight

import ensight
ensight.clip.select_default()
ensight.part.modify_begin()
ensight.clip.tool("xyz")
ensight.part.modify_end()
ensight.part.description("my_clip")
ensight.clip.domain("intersect")
ensight.clip.mesh_plane("y")
ensight.clip.value(0.0)
ensight.clip.end()
ensight.clip.create()
ensight.part.modify_begin()
ensight.clip.colorby_palette("U")
ensight.part.modify_end()

 

Paraview

from paraview.simple import *
my_clip.ClipType = 'Plane‘
my_clip.ClipType.Normal = [0.0, 1.0, 0.0]
my_clip.ClipType.Origin = [0.0, 0.0, 0.0]
my_clip.Scalars = ['POINTS', 'U']
my_clipDisplay = Show(my_clip, renderView1)
ColorBy(my_clipDisplay, ('POINTS', 'U'))
my_clipDisplay.RescaleTransferFunctionToDataRange(True, False)
my_clipDisplay.SetScalarBarVisibility(renderView1, True)
SetActiveSource(my_clip)
RenameSource(‘my_clip', my_clip)

Řešení pomocí nativního rozhraní Ensightu či Paraview je dlouhé a hůře přehledné. Dokumentace je často neúplná. Chybí integrace s vývojovým prostředím, což vede ke zbytečným chybám při vývoji. Řešení je omezeně přenositelné mezi verzemi a není přenositelné mezi software.


Co vše získáte s knihovnou WLEP

 • zdrojové kódy knihovny (Python)
 • uživatelská a programátorská dokumentace (Sphinx)
 • tutoriál s testovací úlohou
 • on-line podpora při instalaci a použití produktu

Požadavky na software/hardware

 • Operační systém: Linux 64-bit
 • Paraview: 5.3.0 (oficiální balíky z Paraview.org)
 • Ensight: 10.2.1(b)

Knihovna WLEP není samostatně funkčním celkem, pouze slouží pro ovládání SW Ensight/Paraview prostřednictvím jeho rozhraní. Pro spuštění WLEP skriptů je potřeba mít nainstalovanou verzi Ensight/Paraview kompatibilní s WLEP. Kompatibilitu novějších minoritních verzí SW Ensight/Paraview můžeme po dohodě ověřit.

Licence

 • neomezená časově ani počtem spuštění
 • bez licenčního serveru
 • dodání knihovny včetně zdrojových kódů

Další služby ke knihovně WLEP

 • on-line podpora
 • programátorské práce pro WLEP, Ensight, Paraview, zpracování dat, vizualizace
 • vytvoření specifické funkcionality či aplikace, například:
  • výpočet a vizualizace čelní plochy (automotive)
   – grafické rozhraní pro uživatelskou konfiguraci automatického postprocessingu přímo v Ensightu
   – automat pro standardní porovnání vstupních dat do PowerPoint
   – převedení postprocessingu pod WLEP, adaptace vašeho workflow pro Ensight či Paraview

Další přínosy řešení WLEP

 • díky automatizaci vizualizace lze zvýšit přidanou hodnotu simulací
 • lze volit SW pro postprocessing dle vlastních preferencí: licence / rychlost / interaktivní práce / HPC
 • použití lze volit na základě dostupných licencí nebo konkrétní funkcionality – úspora za testování nových verzí SW a správu funkčnosti workflow
 • knihovna je testována a aktualizována pro nové hlavní verze SW Ensight, Paraview
 • knihovna zapracovává nové funkcionality a řeší nedostatky původního SW
 • změny jsou dokumentovány a je vydán release notes
 • vlastní vytvořené in-house funkce lze použít jak v Paraview, tak i v Ensight
 • přenositelnost nástrojů, vyšší výtěžnost simulací a dat
 • odpadá duplicitní programování pro konkrétní SW
 • ideální pro vývojové aktivity: prototyp na stanici interaktivně (Ensight), nasazení v HPC (Paraview)

Související produkty

W.SIM – simulační workflow od Enginn Effect

Podrobnosti

 • knihovna WLEP je napsaná v jazyku Python
 • knihovna tvoří nadstavbu nad software Ensight (komerční) a Paraview (open-source)
 • knihovna nepřebírá ani nekopíruje žádnou část výše uvedených programů
 • knihovna pracuje s API výše uvedených programů
 • knihovna WLEP je originální dílo vytvořené ve společnosti Enginn Effect s.r.o.