Referenční úlohy, ukázky z projektů

Technické výpočty

Výpočet rozvodů vzduchu
Cíle:

 • Model části přívodního potrubí a hořáku
 • Charakter proudění v přívodním porubí
 • Rozdělení průtoků do hořáku, vliv přívodního potrubí
 • Tvar rychlostního profilu na vstupu do hořáku
 • Určení celkové tlakové ztráty, její snížení, vliv směru zavírání klapek

 • Výsledky:

 • Rychlostní profil nad regulačními klapkami
 • Rychlostní profil je ovlivněn předchozím potrubím, natočením klapek při jejich přivírání – ovlivnění charakteru proudění (průtoku) pro primární, sekundární a terciální vzduchový vstup
 • Využití spočtených profilů v navazující analýze pro hořáky


 • #technicke_vypocty #rozvody_vzduchu, #klimatizace #enginneffect #konzultacezdarma
  technické výpočty, rozvody vzduchu, klimatizace, ventilace, analýza, tlaková ztráta, CFD