Tepelná bilance spalovacího motoru

 • Citlivostní studie na změnu vstupních parametrů
 • Množství paliva
 • Typ paliva
 • Otáčky motoru

Chlazení baterií elektromobilu

 • Zjištění průběhu teplot baterií v různých zátěžných stavech
 • Citlivostní studie vlivu parametrů chladícího média

Energetická bilance hybridního vozu

 • Stanovení aktuální spotřeby energie v daném jízdním režimu
 • Citlivostní studie vlivu využití jednotlivých agregátů
 • Zjištění vlivu změny parametrů použitých agregátů

Potrubní systém

 • Simulace chování systému během regulace
 • Stanovení celkové tlakové ztráty
 • Odhalení míst s nejvyšším vlivem na tlakovou ztrátu
 • Návrh úprav pro snížení tlakové ztráty

Klimatizační okruh

 • Simulace vlivu regulace klimatizace na průtoky jednotlivými výdechy
 • Zjištění vzájemného ovlivnění změny parametrů jednotlivých prvků
 • Citlivostní studie na změnu geometrie rozvodů
 • Citlivostní studie na změnu parametrů regulačních prvků

Chlazení brzd

 • Časový průběh teploty brzdové kapaliny
 • Stanovení maximální teploty brzdového kotouče
 • Simulace různých jízdních režimů
 • Citlivostní studie vlivu průtoku vzduchu
 • Citlivostní studie vlivu emisivity povrchu disku

Simulace orby a podmítání půdy

 • Tvarová optimalizace pro zajištění rovnoměrnosti brázd
 • Stanovení vnějších silových účinků pluh resp. kotouče
 • Vyhodnocení místa s nejvyšším rizikem opotřebení

Simulace externí aerodynamiky vozu

 • Stanovení odporu
 • Stanovení předního a zadního vztlaku
 • Návrh aerodynamických opatření pro snížení odporu

Výpočet rozvodů vzduchu

 • Stanovení přerozdělení vzduchu jednotlivými výstupy
 • Stanovení tlakové ztráty – celého rozvodu i jednotlivých výstupů
 • Návrh úprav pro správné přerozdělení vzduchu

Simulace odlučovače popela

 • Výpočet efektivity odlučování
 • Odhalení recirkulačních zón
 • Stanovení tlakové ztráty

Simulace hořáků

 • Stanovení tlakové ztráty – identifikace problémových míst
 • Míchání vzduchu a paliva
 • Zjištění přerozdělování vzduchu dle natočení klapek

Výpočet fluidního kotle

 • Odhalení slabin návrhu kotle
 • Naladění distribuce spalovacího vzduchu
 • Výpočet emisí CO a NOx

Výpočet rekuperačního výměníku

 • Stanovení tlakové ztráty
 • Stanovení teplotní účinnosti
 • Vývoj teplot během cyklu

Výpočet trubkového výměníku

 • Optimalizace počtu a rozmístění trubek
 • Zvýšení tepelného výkonu
 • Zachování tlakové ztráty

Vizualizace teploty povrchu

 • Pro vizualizaci teploty povrchu jsou použity termochromní barvy
 • Změna barvy povrchu součásti podle teploty
 • Horké – červená barva, Studené – modrá barva

Vizualizace teploty vzduchu

 • Podle teploty vzduchu se rozzáří některé části výdechu nebo ofukovače
 • Využití světlovodného materiálu
 • Barevné spektrum RGB, červená pro teplý vzduch a modrá pro studený

Termoelektrický generátor

 • Využití ztrátového odpadního tepla pro výrobu elektrické energie
 • Demonstrační model pro simulování reálných podmínek
 • Konstrukční řešení pro využití teplotního spádu

Transparentní fotovoltaický (FV) panel

 • Výroba zelené elektřiny průhledným sklem
 • Model je přenositelný a naklápěcí
 • Reálné měření výkonu pro různé počasí, umístění, dopad slunečního svitu

Vizualizace designu kol

 • Vizualizace disků kol na maketě vozu
 • Maketa části auta, kola a rotujícího kruhového disleje
 • Vizualizace různých designů kol při stání a jízdě

Třídička mraženého ovoce a zeleniny

 • Návrh třídičky mražené ovoce a zeleniny
 • Roztřídění na 4 velikosti v rozmezí (15-45) mm
 • Výkonnost 1,5t/h

WLEP

 • knihovna pro automatizaci postprocessingu simulací
 • tvoří python API pro software EnSight a Paraview
 • poskytuje včetně zdrojových kódů, programátorské dokumentace
 • uživatelská dokumentace, příklady a integrace do Pycharm

resl.news

 • webová aplikace pro systematické a automatické vyhledávání informací
 • sleduje nově publikovaných informace dle zadaných témat
 • přístupná odkudkoliv, z libovolného zařízení
 • uživatelské rozhraní a přihlášení

MC Tool

 • desktopová aplikace s grafickým rozhraním
 • usnadňuje práci s komplexními textovými soubory
 • editace a aktualizace hodnot pomocí intuitivního rozhraní

Aplikace pro zpracování experimentálních dat

 • desktopová aplikace s grafickým rozhraním
 • zobrazení dat v grafické podobě: tabulky, grafy, obrázky
 • makra pro matematické operace a zpracování dat

Aplikace pro překlad cizojazyčných dodatkových tabulek silničních značek

 • Aplikace rozpoznává text na dodatkových tabulích značek, přeloží jej do češtiny a zároveň přečte.
 • Automatická detekce jazyka podle polohy vozu.
 • Offline aplikace (není to Google Překladač)
 • Uživatelským přínosem je zvýšení bezpečnosti a dopravní informovanosti v lokálních podmínkách.