Simulace hořáků

  • Stanovení tlakové ztráty – identifikace problémových míst
  • Míchání vzduchu a paliva
  • Zjištění přerozdělování vzduchu dle natočení klapek