Simulace odlučovače popela

  • Výpočet efektivity odlučování
  • Odhalení recirkulačních zón
  • Stanovení tlakové ztráty