Simulace orby a podmítání půdy

  • Tvarová optimalizace pro zajištění rovnoměrnosti brázd
  • Stanovení vnějších silových účinků pluh resp. kotouče
  • Vyhodnocení místa s nejvyšším rizikem opotřebení