#

Simulace orby a podmítání půdy

Tvarová optimalizace pro zajištění rovnoměrnosti brázd Stanovení vnějších silových účinků pluh resp. kotouče Vyhodnocení místa s nejvyšším rizikem opotřebení

Simulace externí aerodynamiky vozu

Stanovení odporu Stanovení předního a zadního vztlaku Návrh aerodynamických opatření pro snížení odporu

Výpočet rozvodů vzduchu

Stanovení přerozdělení vzduchu jednotlivými výstupy Stanovení tlakové ztráty – celého rozvodu i jednotlivých výstupů Návrh úprav pro správné přerozdělení vzduchu

Simulace odlučovače popela

Výpočet efektivity odlučování Odhalení recirkulačních zón Stanovení tlakové ztráty

Simulace hořáků

Stanovení tlakové ztráty – identifikace problémových míst Míchání vzduchu a paliva Zjištění přerozdělování vzduchu dle natočení klapek

Výpočet fluidního kotle

Odhalení slabin návrhu kotle Naladění distribuce spalovacího vzduchu Výpočet emisí CO a NOx

Výpočet rekuperačního výměníku

Stanovení tlakové ztráty Stanovení teplotní účinnosti Vývoj teplot během cyklu

Výpočet trubkového výměníku

Optimalizace počtu a rozmístění trubek Zvýšení tepelného výkonu Zachování tlakové ztráty