#

WLEP

knihovna pro automatizaci postprocessingu simulací tvoří python API pro software EnSight a Paraview poskytuje včetně zdrojových kódů, programátorské dokumentace uživatelská dokumentace, příklady a integrace do Pycharm

resl.news

webová aplikace pro systematické a automatické vyhledávání informací sleduje nově publikovaných informace dle zadaných témat přístupná odkudkoliv, z libovolného zařízení uživatelské rozhraní a přihlášení

MC Tool

desktopová aplikace s grafickým rozhraním usnadňuje práci s komplexními textovými soubory editace a aktualizace hodnot pomocí intuitivního rozhraní

Aplikace pro zpracování experimentálních dat

desktopová aplikace s grafickým rozhraním zobrazení dat v grafické podobě: tabulky, grafy, obrázky makra pro matematické operace a zpracování dat

Aplikace pro překlad cizojazyčných dodatkových tabulek silničních značek

Aplikace rozpoznává text na dodatkových tabulích značek, přeloží jej do češtiny a zároveň přečte. Automatická detekce jazyka podle polohy vozu. Offline aplikace (není to Google Překladač) Uživatelským přínosem je zvýšení bezpečnosti a dopravní informovanosti v