Účast na konferenci Kotle a energetická zařízení 2019

ENGINN EFFECT prezentoval své dlouhodobé zkušenosti s CFD simulacemi fluidních spalovacích kotlů.

Letošní, XXVIII. ročník odborné konference Kotle a energetická zařízení 2019 se uskutečnil v kongresovém centru Voroněž I v Brně. Konference se již tradičně především zaměřuje na nové poznatky z návrhu, provozu a rekonstrukcí velkých energetických zařízení. Nedílnou součástí konference jsou však také informace o vývoji zkušenosti s nasazováním nových materiálů a energetickým využitím odpadů.

ENGINN EFFECT přispěl do programu konference prezentací výsledků CFD simulací fluidních kotlů. Modelováním a výpočtům těchto kotlů se naše společnost zabývá již delší dobu. Naši zákazníci výsledky těchto výpočtů s oblibou využívají pro ověření a podporu svých nápadů při rekonstrukcích teplárenských kotlů.