Vizualizace teploty povrchu

  • Pro vizualizaci teploty povrchu jsou použity termochromní barvy
  • Změna barvy povrchu součásti podle teploty
  • Horké – červená barva, Studené – modrá barva