Odlehčovací komora

V rámci našich aktivit jsme se dostali k zajímavé simulaci vlivu přívalového deště na proudění odlehčovací komorou. Jednalo se o jednoduchou odlehčovací komoru s bočním přepadem. Výsledkem bylo stanovení ředicího poměru. Poměr ředění je stanoven normou ČSN 75 6262 a je definován jako:

1:m je m-násobkem maximálního hodinového bezdeštného průtoku Qh, při němž by začala deštěm ředěná odpadní voda přepadat přes přelivnou hranu oddělovací komory do recipientu. Podle doporučení je poměr ředění předepsán v závislosti na míře ochrany recipientu zpravidla v rozmezí min. 1:5 až 1:8.

Výsledky

  • Nejprve byl spočítán standardní průtok odpadní vody
  • Dále byly dopočítány dva zvýšené průtoky, zvýšení 2× a 4× standardního průtoku
  • Při prvním navýšeném průtoku ještě k přelití přepadu nedošlo, ale v druhém již ano
  • Byl stanoven poměr ředění 1:4, což nevyhovuje současné normě