Výpočet fluidního kotle

  • Odhalení slabin návrhu kotle
  • Naladění distribuce spalovacího vzduchu
  • Výpočet emisí CO a NOx