Výpočet rozvodů vzduchu

  • Stanovení přerozdělení vzduchu jednotlivými výstupy
  • Stanovení tlakové ztráty – celého rozvodu i jednotlivých výstupů
  • Návrh úprav pro správné přerozdělení vzduchu